Home  | G.H. Lückens  | Modelleerwerk  | Tekeningen  | Werk divers  | Sitemap  | 

Eduard Gerhard Schürmann werd op 24 februari 1866 te Rotterdam geboren. Hij was de zoon van Johan Gerhard Schürmann (geboren in Oldenburg, Duitsland) en Fanny Ochse (geboren in Londen, Engeland).
Zijn ouders hadden een bloeiende herenconfectiezaak in de Korte Hoogstraat in Rotterdam.

Het bedrijf van zijn ouders
Eduard moest op dertienjarige leeftijd aan het werk in het familiebedrijf. Hoewel hij graag advocaat had willen worden, zette hij na het overlijden van zijn vader de zaak voort, aanvankelijk samen met twee broers. Zij verplaatsten in 1914 de winkel naar de Coolsingel.
Na de Eerste Wereldoorlog droeg Ed. G. Schürmann het bedrijf, dat inmiddels uitsluitend maatwerkconfectie leverde, over aan zijn oudste coupeur.

Ed. G. Schürmann

Ed. G. Schürmann.

Oprichter van handelsvereniging en middenstandsbond
In 1898 was hij een van de oprichters en tevens voorzitter van de Handelsvereniging Rotterdam. In 1919 werd deze handelsvereniging samengevoegd met de Rotterdamse vereniging 'Winkeliers- en Handelsbelangen' en werd Schürmann voorzitter van de gecombineerde vereniging (tot 1925).
In 1902 richtte hij samen met de Amsterdamse middenstander J.S. Meeuwsen de Nederlandse Middenstandsbond op, die bij het zilveren jubileum het predicaat ‘Koninklijke’ kreeg. In 1915 werd hij vice-voorzitter van deze bond, in 1929 voorzitter.
Schürmann heeft ons land een aantal keer vertegenwoordigd op congressen van de Internationale Middenstandsunie te Bern. Ook maakte hij deel uit van enkele staatscommissies op zijn gebied.

Liberale Staatspartij ‘De Vrijheidsbond’
Schürmann was net als Abr. Staalman lid van de Liberale Staatspartij ‘De Vrijheidsbond’ en nam in 1933 als partijlid zitting in de gemeenteraad van Rotterdam. Het politieke leven beviel hem niet en daarom bedankte hij in 1935 voor het lidmaatschap van de gemeenteraad.

Geëerd
De heer Schürmann werd benoemd tot officier in de orde van Oranje Nassau en ridder in het Legioen van Eer van Frankrijk.
Na zijn dood op 1 februari 1939 besloten zijn geestverwanten hem te eren met een plaquette op zijn graf. De plaquette is onthuld 28 november 1939. Het opschrift roemt Schürmann als een der grondleggers van de middenstandsbeweging in Nederland.

Persbericht jublieum Middenstandsbond

Persbericht in het Algemeen Handelsblad, 25-11-1923.

Persbericht jublieum KvK

Persbericht in De Banier, 06-01-1931.

Persbericht bedanken lidmaatschap

Persbericht in De Banier, 01-05-1935.

Persbericht plaquette

Persbericht in deNieuwe Hoornsche Courant, 29-11-1939.

Familiegraf

De plaquette op het familiegraf Schürmann op de algemene begraafplaats Crooswijk in Rotterdam.
Foto anno 2012.