Home  | G.H. L├╝ckens  | Modelleerwerk  | Tekeningen  | Werk divers  | Sitemap  | 

Rond 1850 richtte de gemeente Hoorn twee scholen voor lager onderwijs op: de gratis Stadsarmenschool en de Stadstussenschool, waarvoor wel enig schoolgeld betaald moest worden. Beide scholen werden ondergebracht in een bestaand gebouw in de Muntstraat, dat in 1883 vervangen werd door nieuwbouw.

De naam Stadsarmenschool werd in 1878 gewijzigd in School voor kosteloos onderwijs. Vanaf 1920, toen officieel een eind gemaakt werd aan het standenonderwijs, heette de school Gemeenteschool No. 1. In 1933 verhuisde de school naar een nieuw gebouw aan de Johan Messchaertstraat. In 1950 werd de naam veranderd in Openbare basisschool Prinses Margrietschool.

Speelplaats Gemeenteschool nr.1

Speelplaats van Gemeenteschool nr.1, Muntstraat Hoorn.