Home  | G.H. Lückens  | Modelleerwerk  | Tekeningen  | Werk divers  | Sitemap  | 

Molens in de Beemster

Molens in de Beemster.

Woning hoofdonderwijzer, Hauwert 99

De woning van de hoofdonderwijzer,
perceel Hauwert 99 (foto anno 2002).
Aan de linker muur hangt de
bronzen tekstplaquette van Ruyterman.

Klaas Ruyterman werd op 14 maart 1864 geboren in de derde watermolen van de Woud-driegang aan de Westdijk van de Beemster, als eerste kind van Krelis Ruyterman en Dieuwertje de Vries. In 1870 verhuisde het gezin naar de Westdijk bij de Graftdijker molengang.

Omstreeks 1889 trok Klaas Ruyterman naar West-Friesland, waar hij schoolmeester werd aan de Openbare Lagere School te Hauwert, alsmede landbouwonderwijzer. In 1929 ging hij als schoolhoofd met pensioen.

Hij was actief op velerlei gebieden en bekleedde bestuursfuncties in tal van culturele instellingen. Hij was nauw betrokken bij de oprichting van het Historisch Genootschap Oud West-Friesland en was secretaris/penningmeester tot zijn overlijden.

Klaas Ruyterman huwde in Nibbixwoud met Anna Wardenaar (geboren in Barsingerhorn 4-4-1862, overleden in Hauwert 31-8-1948). Zij kregen vier kinderen.

De jongste dochter Cornelia volgde haar vaders voetsporen als onderwijzeres en werd na haar vaders overlijden eveneens gekozen tot bestuurslid van het Genootschap.

Graf Ruyterman

Het graf van Klaas Ruyterman
en zijn vrouw Anna Wardenaar.

Opmerking: Ben Wester (inwoner van Hauwert) meldde januari 2023 dat de grafplaat is gebroken. Geprobeerd wordt de delen te lijmen.

Klaas Ruyterman overleed op 21 maart 1939 te Hauwert.
Een plaquette aan zijn woning te Hauwert houdt de herinnering aan hem levend.

De dochter van Klaas Ruyterman heeft in haar testament laten opnemen dat de toekomstige eigenaren van de woning goede zorg moeten dragen voor de bronzen gedenkplaat.

De plaquette is in oktober 2006 verplaatst naar de voorgevel van de woning.