Home  | G.H. L├╝ckens  | Modelleerwerk  | Tekeningen  | Werk divers  | Sitemap  | 

J.C. de Ruyter de Wildt

J.C. de Ruyter de Wildt.

Johannes Catharinus de Ruyter de Wildt, geboren te Herwijnen op 29 september 1877, overleden te Hoorn op 15 mei 1950. Hij had als bijnaam "de admiraal".

De Ruyter de Wildt was doctor ingenieur in de chemie en was directeur van o.a. het Rijkslandbouwproefstation in Leiden. Op latere leeftijd kwam hij naar Hoorn en kreeg een functie bij het proefstation aan het Keern in Hoorn. Verder maakte hij in Hoorn deel uit van de gemeenteraad in de periode van 28 december 1937 tot 31 augustus 1941.

Hij was voorzitter van de postzegelvereniging te Hoorn. In 1935 bestond deze postzegelclub, afdeling West-Friesland, 30 jaar. Ter ere hiervan ontving de voorzitter zijn getekend portret in lijst.

Familieportret De Ruyter

Familieportret. Tweede van links Michiel de Ruyter. In het midden dochter Alida de Ruyter (zie detail inzet boven).

Wapen Ruyter de Wildt

Wapen van het geslacht
de Ruyter de Wildt.

Afstamming in salische lijn
Johannes Catharinus de Ruyter de Wildt was een afstammeling in salische lijn van de in de vaderlandse geschiedenis welbekende Michiel Adriaanszoon de Ruyter. In salische lijn wil zeggen een afstamming die zich gedeeltelijk over de vrouwelijk lijn voorzet.

Alida (Aelken) de Ruyter (1642-1679) was een dochter van Michiel de Ruyter en zijn tweede vrouw Neeltje Engels. Zij was gehuwd met Thomas Potts en kreeg een dochter Anna Potts. Deze Anna Potts kreeg een dochter Anna Maria Parker, die in het huwelijk trad met Jacobus de Wildt.

Toevoegen naam en wapen
Bij Koninklijk Besluit van 23 september 1817 verkreeg zij van Koning Willem I voor haar echtgenoot en haar kinderen uit dat huwelijk het recht de naam "de Ruyter" toe te voegen aan de familienaam de Wildt en de Ruyters' wapen toe te voegen aan het bestaande familiewapen. Aldus ontstond de naam de Ruyter de Wildt.

Kwartiering
Bij het formeren van het wapen van dit geslacht is een kwartiering toegepast, waarbij het eerste en derde kwartier het wapen van de Ruyter vertoont en het tweede en vierde kwartier het wapen van de Wildt.