Home  | G.H. Lückens  | Modelleerwerk  | Tekeningen  | Werk divers  | Sitemap  | 

De Zeevaart en De Dolphijn

De pakhuizen De Zeevaart
en De Dolphijn,
Nieuwendam 19 en 20
(foto anno 1939).

De graanpakhuizen De Zeevaart en De Dolphijn, Nieuwendam 19 en 20 in Hoorn, zijn gebouwd respectievelijk in 1610 en 1660. Begin 1900 waren beide panden aan een sterk verval onderhevig. Daarom ondernam de Vereniging Oud Hoorn in 1918 een poging de historische panden te kopen. Vanwege problemen met de financiering ging dit niet door.

In 1937 wilde de eigenaar van De Dolphijn het pakhuis op nummer 20 slopen. De gemeente weigerde een sloopvergunning af te geven. Restauratie van beide panden werd opnieuw overwogen. Hiertoe verrichtte architect Langius een onderzoek, waarbij bleek dat de pakhuizen zo bouwvallig waren, dat ze bijna geheel opnieuw opgetrokken zouden moeten worden.

In april 1939 gingen subsidieaanvragen aan rijk, provincie en gemeente de deur uit. Vanwege de hoge kosten ging er lange tijd voorbij, zonder dat er iets gebeurde. Inmiddels was de bezetting van Nederland door de Duitsers een feit geworden.

In november 1941 jaar sloeg G.H. Lückens als bestuurslid van de Vereniging Oud Hoorn alarm. Het belendende pand op nummer 18 was eigendom van zijn familie en hij zag van daaruit, dat de achtergevel van het pand vreselijk achteruitgegaan was vergeleken bij een halfjaar daarvoor. Hij vreesde ongelukken en meende dat de gemeente direct maatregelen zou moeten nemen. Ook Monumentenzorg was tot die conclusie gekomen. Op 26 januari 1942 verleende de gemeente aan de eigenaar van nummer 19 en 20 vergunning tot sloop van Nieuwendam, onder voorwaarde dat de materialen bewaard zouden worden voor herbouw van de panden.

Na de bevrijding stelde het bestuur van Oud Hoorn jarenlang pogingen in het werk om de pakhuizen te laten herbouwen. In februari 1951 zag het bestuur van Oud Hoorn geen mogelijkheden meer en gaf de zaak op.

Anno 2004 is er naast Nieuwendam 18, op de plaats van De Zeevaart en De Dolphijn nog steeds een ontsierende lege plek.

Nieuwendam 18, anno 2001

Nieuwendam 18, anno 2001.
Hier woonden de ouders
van Sophia Jonkman.

Nieuwendam 18, anno 2001