Home  | G.H. Lückens  | Modelleerwerk  | Tekeningen  | Werk divers  | Sitemap  | 

Lien en Gerdien Lückens

Lien Lückens (10 jaar)
met op schoot
haar zusje Gerdien.

Caroline Dorothee Justine Hanne (roepnaam Lien) Lückens werd geboren op 26 februari 1910 in Hoorn, als eerste kind van G.H. Lückens en S. Jonkman. Lien was in haar jeugd al zeer creatief en actief op het gebied van muziek, handwerken en toneel.

Leren en werken
Zij werd op 1 september 1922 ingeschreven voor de eerste klas van de Rijks-HBS in Hoorn en behaalde haar B-diploma op 1 september 1927. Er was geen geld voor een vervolgstudie en dus zocht Lien een baan. Zij werkte bij firma Blokker, verzorgde de administratie voor haar vader en ook voor Dhr. H.J. Sindram van de Middenstandsbank in Hoorn. Lien solliciteerde bij Philips als kinderverzorgster in een internaat in Nederlands-Indië, maar werd vanwege haar jeugdige leeftijd afgewezen.

Verliefd
In augustus 1929 ging zij naar een theatervoorstelling met een bal na. Daar ontmoette zij J.L.M. (roepnaam Ko) van Tekelenburg, die samen met zijn moeder een paar dagen in Hoorn verbleef om het graf van zijn vader te bezoeken. Ko werkte al zes jaar als werktuigbouwkundig ingenieur in voormalig Nederlands-Indië en was voor een half jaar met verlof in Nederland. Hij maakte een afspraakje met Lien voor een bezoek aan de Hoornse Kermis, die zoals elk jaar plaatsvond in de tweede week van augustus.

In stroomversnelling
Na het bezoek aan de kermis op woensdagavond bracht Ko Lien naar huis. Zij liepen al pratend vele rondjes om het perk in de Ramen, vanuit het slaapkamerraam bespied door de beide zusjes Gerdien en Hermien. De volgende avond, donderdag, kwam Ko kennismaken met de ouders van Lien en vroeg meteen om haar hand. Zaterdags stond het voorgenomen huwelijk in de krant.

Op 14 november 1929 huwde het jonge stel om de volgende dag te vertrekken naar Nederlands-Indië. Hier kregen zij twee zonen, Jacobus Lodewijk Marinus (geboren 1930) en Gerard Herman van Tekelenburg (geboren 1932).

Klassefoto Lien - HBS

Klassefoto van de Rijks-HBS in Hoorn.
Op de voorste rij, de derde van links,
Lien Lückens.

Tekelenburg, Lückens

Ko van Tekelenburg,
Lien Lückens,
Gerard Lückens en
zijn vrouw Sophia (1929).

Bruidspaar Van Tekelenburg-Lückens

Het bruidspaar Ko van Tekelenburg
en Lien Lückens met de beide bruidsmeisjes (zusjes Gerdien en Hermien), 1929.

Gezinsuitstapje

Een uitstapje naar Bergen, juni 1936.
In het midden opa Lückens, rechts Lien Lückens. De jongens Ko en Gerard op de voorgrond.

Verlof
Het gezin Van Tekelenburg kwam in december 1935 voor een half jaar met verlof naar Nederland. In deze periode heeft G.H. Lückens drie plaquettes van hen gemaakt. Enkele bewaard gebleven foto's herinneren aan de gezamenlijke belevenissen en uitstapjes. In juni 1936 ging het gezin weer terug.

Oorlog
In juni 1942 brak in Nederlands-Indië de oorlog uit. Ko van Tekelenburg werd met de eerste deportatie afgevoerd naar Birma voor de aanleg van de spoorlijn. Hij overleed aldaar in 1943/1944 (datum niet bekend).
Lien en beide jongens brachten de oorlog door in het kamp. In augustus 1945 werden zij overgebracht naar Australië om pas in 1946 weer in Nederland terug te keren. Zij gingen wonen in Rijswijk, Zuid-Holland.

C.D.J.H. Boomgaard-Lückens

Lien Boomgaard-Lückens.

Telkens opnieuw de draad oppakken
Lien begon met een studie MO-Engels. Via de zus van haar overleden man ontmoette zij naderhand de weduwnaar Sip Boomgaard. In april 1949 trad Lien met Sip in het huwelijk. Sip Boomgaard overleed in februari 1961.
Lien Boomgaard heeft zich in de daarop volgende jaren met al haar talent en energie ingezet voor de Stichting Goed Handwerken. Zij overleed op 14 november 1986 in Rijswijk.