Home  | G.H. Lückens  | Modelleerwerk  | Tekeningen  | Werk divers  | Sitemap  | 

Gezin F.M. de Leur

De familie De Leur omstreeks 1924.
Links voor Frans de Leur, rechts zijn tweede vrouw Helena Vermande.

Visitekaartje F.M. de Leur

Visitekaartje van F.M. de Leur

Gouw, Hoorn

Gouw rond 1900.

F.M. de Leur (1865-1948) werd op 13 april 1889 benoemd tot gemeenteveearts te Weesp en Weesperkarspel. In 1890 huwde hij met Geertruida Elisabeth Rumling. Het echtpaar kreeg twee zonen.
De Leur werd in 1901 gemeenteveearts in Hoorn en het gezin verhuisde van Weesp naar het Grote Oost 10 in Hoorn.

In 1903 overleed Geertruida op 40-jarige leeftijd. Op 3 augustus 1904 hertrouwde De Leur met Helena Johanna Vermande (1875-1967). Samen kregen zij zes kinderen.
Vanaf 1916 woonde de familie De Leur op Gouw nummer 7 in Hoorn. In de tuin stond een tuinhuis dat werd ingericht als apotheek. De Leur maakte zelf zijn medicijnen; zijn kinderen brachten de medicijnen rond.

Visites afleggen
De Leur werd rijksveearts voor heel West-Friesland. De boeren kwamen hem met de sjees halen als er een koe moest bevallen. Ook werd hij wel gehaald met een koetsje of legde hij zijn visites af op de motorfiets. De Leur was de eerste bewoner van West-Friesland die een motor had. De motor had als nummer G18, waarbij de G duidde op de provincie Noord-Holland en 18 betekende dat het omstreeks 1910 de 18e motor of auto in de provincie was!

Rijkskeurmeester en directeur openbaar slachthuis
In 1909 werd hij benoemd tot Rijkskeurmeester voor onderzoek van vlees te Hoorn en Twisk.
De gemeenteraad van Hoorn deed in 1927 de 'beginseluitspraak' om over te gaan tot de bouw van een openbaar slachthuis aan de oostzijde van het Keern. Drie jaar later stemde de raad in met het ter beschikking stellen van een krediet voor beheer en inrichting van het slachthuis en voor de aanleg van de toegangsweg. In 1932 is het slachthuis in gebruik genomen en werd F.M. de Leur benoemd tot directeur.

Op 1 juli 1927 legde De Leur zijn praktijk als rijksveearts neer. Hij bleef tot juli 1935 directeur van het slachthuis te Hoorn. In 1938 kreeg Lückens de opdracht een reliëf te maken van F.M. de Leur, ter ere van diens 50-jarig jubileum als veearts. Lückens tekende eerst een portret als voorstudie. De plaquette werd de jubilaris aangeboden tijdens een feestelijke receptie in de woning aan de Gouw, op 30 juli 1938. Op die dag was het exact 50 jaar geleden dat De Leur zijn diploma veearts behaalde aan de Veeartsenijschool te Utrecht. Van het reliëf is ook een bronzen plaquette gegoten, die bevestigd werd in het slachthuis.

Opening slachthuis, Hoorn

Opening van het slachthuis in 1932.
Foto uit de 'Nieuwe Hoornsche Courant',
7 januari 1932

Slachthuis, Hoorn

Ingang slachthuis aan de Slachthuisstraat,
later Van Dedemstraat, anno 1960.

Tuin Gouw 7

Het tuinhuis in de tuin van Gouw 7.
De Leur had dit ingericht als apotheek.

Gouw 7, Hoorn

Gouw 7 in de jaren 20.
Het pand is versierd
vanwege Koninginnedag.

Jubileum F.M. de Leur

De jubilaris F.M. de Leur tijdens de feestelijke receptie.
Vooraan rechts op de bank F.M. de Leur. 
Achteraan de derde van rechts G.H. Lückens.

Meer informatie over F.M. de Leur vindt u in de volgende artikelen uit het kwartaalblad van de Vereniging Oud Hoorn:
- Gouw 7 'ademt' het eeuwenoude verleden, deel 1 (pdf-file, 215 kB), 21e jaargang, nr. 3, 15 september 1999.
- Gouw 7 'ademt' het eeuwenoude verleden, deel 2 (pdf-file, 161 kB), 21e jaargang, nr. 4, 15 december 1999.
- Het mysterie van de verdwenen plaquettes (pdf-file, 111 kB), 23e jaargang, nr. 1, 15 maart 2001.