Home  | G.H. Lückens  | Modelleerwerk  | Tekeningen  | Werk divers  | Sitemap  | 

Dr. H.C. van der Lee, geboren te Aarlanderveen (gemeente Alphen aan de Rijn) op 6 september 1865. Hij was iemand van de oude stempel, een aristocraat, een radicaal iemand.

Per 1 januari 1896 werd Van der Lee in Enkhuizen aangesteld als gemeentelijk geneesheer, die onder andere de lijkschouwingen moest verrichten. Hij was tevens de eerste geneesheer-directeur van de Snouck van Loosen-Ziekeninrichting in Enkhuizen, van 1901 tot 1935. In 1935 verkocht hij zijn huisartspraktijk en verhuisde naar Heemstede.

Huldiging
Als blijk van waardering werd hij op 16 december 1935 in Enkhuizen gehuldigd, waarbij hij van de gemeente een gouden medaille ontving. G.H. Lückens maakte voor die gelegenheid een reliëf, aan de hand van een foto.

Van dit reliëf werd in 1935 een bronzen plaquette gegoten. Deze plaquette hangt nog steeds in de hal van het voormalige Snouck van Loosen-ziekenhuis (thans polikliniek) aan de Vijzelstraat te Enkhuizen. In de Enkhuizer Courant van 23 december 1935 werd uitgebreid aandacht besteed aan de huldiging van Dr. Van der Lee.

Van der Lee-monument
Ook was besloten Van der Lee te eren met een monument in het Julianaplantsoen te Enkhuizen. Het ontwerp voor dit monument werd hem tijdens zijn huldiging overhandigd. Het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde berichtte in oktober 1936 dat het monument is voltooid. Het monument is voorzien van een bronzen plaquette, eveneens een afgietsel van het oorspronkelijke gipsreliëf.

Van der Lee overleed 17 december 1952 in Uitgeest en is begraven op de Algemene begraafplaats in Enkhuizen.

H.C. van der Lee omstreeks 1920

H.C. van der Lee, omstreeks 1920.

H.C. van der Lee

De foto die Lückens
kreeg als basis
voor het ontwerp.

Snouck van Loosen-ziekenhuis

Snouck van Loosen-ziekenhuis,
anno 2002.

Breedstraat, Enkhuizen Aanbesteding Breedstraat

Eerste steen, Van der Lee

Het pand aan de Breedstraat,
dat Van der Lee in 1903
liet bouwen als woning
annex praktijkruimte.