Home  | G.H. Lückens  | Modelleerwerk  | Tekeningen  | Werk divers  | Sitemap  | 

In de eerste helft van de 17e eeuw werd de VOC opgericht. Dit betekende voor Hoorn een enorme bloei van de handel en scheepvaart. In deze tijd van rijkdom werden er relatief veel huizen gebouwd. In 1649 bereikte Hoorn met de laatste havenuitbreiding zijn grootste omvang. Kort daarna begon een lange periode van economische achteruitgang en verval.

Rond 1650 stonden in Hoorn waarschijnlijk veel huizen met een (eenvoudige) trapgevel. Van 1650 tot 1700, de tijd van het Hollands Classicisme, werd er minder gebouwd. De lijst-, hals- en klokgevels waren nu in zwang. In de periode 1700-1820, de tijd van de Lodewijkstijlen, waren hals- en klokgevels in de mode.

Klokgevel

Klokgevel van 1693
Nieuwstraat 13, Hoorn.

Kerkmeijer schrijft in 'De Historische schoonheid van Hoorn' (Heemschut-serie deel 10, 5e druk, 1946), dat de oudst gedateerde klokgevel in Hoorn die van de Nieuwstraat 13 uit 1693 is.

Het door Lückens getekende klokgeveltje stond aan de westzijde van de Ramen en is in 1908 gesloopt. Gezien de eenvoud en de stijl is het niet-gedateerde pand waarschijnlijk gebouwd tussen 1650 en 1700, in de periode na de demping van de voor de lakenindustrie gebruikte gracht.

Hoorn - De Ramen, 1905

Ramen, anno 1905.