Home  | G.H. Lückens  | Modelleerwerk  | Tekeningen  | Werk divers  | Sitemap  | 

Zimmerman en Prins Hendrik

Bezoek van Prins Hendrik aan Hoorn in 1902. Burgemeester Zimmerman en Prins Hendrik vertrekken per koets van de burgemeesterswoning in Kerkstraat 10.
Bron: Hoornsche herinneringen.

Kerkstraat 10, Gezellenhuis

Het Gezellenhuis.
Bron: Het Huis Verloren.

Het huis aan de Kerkstraat 10 te Hoorn dateert uit 1430. In 1730 betrok Lucas Merens, toenmalige burgemeester van Hoorn, het pand. Lucas Merens was tevens bewindhebber van de Oost-Indische Compagnie en dreef intensieve veehandel met de stad Boston. Toen in 1776 Amerika onafhankelijk werd, was Kerkstraat 10 een van de eerste handelshuizen in Nederland die zaken deed met de Verenigde Staten van Amerika.

Verbouwing in stijl van de Zonnekoning
In 1778 vond in het pand een grote verbouwing plaats in Lodewijk XVI-stijl, waarbij het werd getransformeerd tot een van de mooiste huizen van Hoorn. Er kwamen stijlkamers met vele in bladgoud gezette ornamenten en geverfde doekbespanning van zuiver zijde. Maar ook een gebeeldhouwde marmeren schoorsteen en een zeldzaam mooi gestuukt plafond. In een van de stijlkamers bevonden zich vijf ronde schilderijen, die de zintuigen voorstelden.

Van burgemeesterswoning tot militair tehuis
August Zimmerman was van 1891 tot 1904 burgemeester van Hoorn en woonde samen met zijn vrouw in Kerkstraat 10 te Hoorn. Eind 1905 werd het pand aangekocht door de net opgerichte vereniging St. Mauritius ten behoeve van rooms-katholieke militairen. Bij de koop traden als vertegenwoordiger voor deze vereniging op: kapelaan A.W. Hulsbosch, koopman W.F.A. Kaag en apotheker N.A.F. Taverne. Het gebouw werd een militair tehuis, genaamd 'Het Gezellenhuis' en kreeg tevens een feestzaal met horecabestemming. Hiertoe werd het in 1906 ingrijpend verbouwd en uitgebreid.

Van 'Het Gezellenhuis' naar 'Het Huis Verloren'
In 1922 veranderde het gebouw opnieuw van eigenaar, waarna het tot 1963 gebruikt is als ontspanningscentrum voor rooms-katholieke jongelui.
Vervolgens werd het pand eigendom van de gemeente en dependance van het Westfries Museum. In 1969 kwam in het gebouw een permanente tentoonstelling van de kunstverzameling, die de Hoornse professor Verloren aan het museum had geschonken. Het pand werd vernoemd naar de schenker en kreeg de naam 'Het Huis Verloren'. Sinds 1984 is 'Het Huis Verloren' in handen van particuliere eigenaars. Na een ingrijpende restauratie met herstel van historische elementen dient het anno 2014 als sfeervolle locatie voor feesten en partijen.