Home  | G.H. Lückens  | Modelleerwerk  | Tekeningen  | Werk divers  | Sitemap  | 

Kerksteeg anno 1910

Kerksteeg gezien van het Kerkplein, tijdens
de Landbouwfeesten te Hoorn in 1910.
 

Kerksteeg 30, Hoorn

Achtergevel Kerksteeg 30 te Hoorn,
anno 1938.
Foto door P. Nooteboom.

Kerksteeg en het gasthuis
In 1531 werd op last van de Vroedschap van Hoorn een woonhuis in de Kerksteeg vernieuwd tot gasthuis, als onderdeel van het gasthuiscomplex Heilige Gheesthuys. Het is niet zeker of dit Kerksteeg 30 (nu Lange Kerkstraat 30) dan wel een ander pand betrof.
In 1563 werd begonnen met de bouw van een geheel nieuw gasthuis: het anno 2009 nog bestaande Sint Jans Gasthuis aan het Kerkplein 39. Zodra dit in gebruik werd genomen verloor het pand in de Kerksteeg zijn functie als gasthuis.

Kerksteeg 30
Het huidige pand Lange Kerkstraat 30 is gebouwd rond 1650, waarbij inpandig restanten Spaans eikenhout afkomstig van buitgemaakte Spaanse schepen gebruikt zouden zijn. Het verhaal gaat dat het pand begin 1700 enige tijd in gebruik is geweest als ziekenboeg van het Sint Jans Gasthuis. Het Sint Jans Gasthuis werd in die tijd vrijwel uitsluitend bewoond door proveniers.

Wijziging voorgevel
De voorgevel werd in 1765 voorzien van de gevelsteen 'In de Karseboom'. In 1873 is de bovenkant van de voorgevel verbouwd onder leiding van architect A.C. Bleijs. De voorgevel werd in 1954 ontdaan van de pleisterlaag, waarna de gevelsteen opnieuw werd geschilderd.

Tuitgevel achterzijde
De oorspronkelijk achtergevel was een tuitgevel met vlechtingen*, zoals te zien op de pasteltekening van G.H. Lückens. Ook een archieffoto van P. Nooteboom uit 1938 toont nog deze gevel. In de loop der tijd zijn gevel en dak ingrijpend verbouwd, waarbij de tuitgevel verdwenen is.

Bedrijfspand
Vanaf circa 1930 was in het pand de feestartikelenwinkel van firma Ooms gevestigd. In mei 2007 opende Juwelenhuis 'In de Karseboom', gespecialiseerd in antieke- en streeksieraden, er haar deuren.

* Een tuitgevel is een strakke puntgevel, die aan de bovenzijde eindigt in een smalle rechthoekige hals. Links- en rechts aan de basis van de punt bevindt zich een klein horizontaal gedeelte, de schouder.
Vlechtingen zijn wigvormig gemetselde inzetstukken toegepast bij puntgevels als versteviging van het metselwerk langs de schuine zijkanten, meestal vier tot acht lagen.

Kerksteeg 30, Firma Ooms
Gevelsteen In de Karseboom

Links: feestartikelenwinkel Firma Ooms in de jaren zeventig van de vorige eeuw.

Boven: gevelsteen 'In de Karseboom'.

Lange Kerkstraat 30, Hoorn

Voorgevel Lange Kerkstraat 30
anno 2007 bij de opening van
Juweliershuis 'In de Karseboom'.

Achtergevel anno 2009

Achtergevel Lange Kerkstraat 30
anno 2009. De oorspronkelijke
tuitgevel is verdwenen.