Home  | G.H. Lückens  | Modelleerwerk  | Tekeningen  | Werk divers  | Sitemap  | 

Kalk

Kalk.

Enci

Winning van kalksteen in dagbouw
in de steengroeve van de Enci,
St. Pietersberg Limburg.

Schelpen

Schelpen als basis voor schelpkalk.

Kalk is een verzamelnaam voor een aantal calciumverbindingen:

Kalkcyclus
Kalksteen of schelpen worden in een kalkoven bij een temperatuur tussen 900° en 1100° C gebrand. Bij het branden wordt calciumcarbonaat omgezet in calciumoxide (ongebluste kalk). Door dit te laten reageren met water - het zogenaamde blussen van kalk - ontstaat calciumhydroxide of gebluste kalk. Het calciumhydroxide, het feitelijke bindmiddel, kan afhankelijk van de eigenschappen in reactie met lucht of water weer worden tot calciumcarbonaat (kalksteen), waarmee de zogenaamde kalkcyclus rond is.

Steenkalk of schelpkalk
Zowel zuivere kalksteen als schelpen bestaan chemisch gezien uit calciumcarbonaat. Steenkalk gemaakt van zuivere kalksteen en zuivere schelpkalk gedragen zich daardoor in de praktijk grotendeels hetzelfde. In Nederland werd tot in het midden van de twintigste eeuw meer schelpkalk dan steenkalk gebruikt. Het schelpkalk kwam uit eigen land, steenkalk veelal uit Duitsland en België. Steenkalk werd in tegenstelling tot schelpkalk veelal ongeblust geleverd.