Home  | G.H. L├╝ckens  | Modelleerwerk  | Tekeningen  | Werk divers  | Sitemap  | 

Geert Holle

Geert Holle.

Geert Holle werd geboren op 28 november 1866 in Wildervank, als tweede zoon van Harm Hendrik Holle en Aaltje Jonker. Zijn vader zat in de grote zeilvaart en was kapitein van een schoenerbrik, die voer op de Middellandse Zee, de Oostzee en Engeland. In de zomer ging Geert met zijn ouders mee op zee en zo kwam hij in veel landen in Europa. Als elfjarige jongen was hij aan boord toen de schoenerbrik in de buurt van Schotland schipbreuk leed.

De vader van Geert stierf op 16 maart 1880, waarna Geert werd opgevangen door een oom in Veendam, die hem liet opleiden tot onderwijzer.

Huwelijk en gezin
Hij trouwde op 31 mei 1894 met Ida Bakker; zij kregen samen drie dochters:
- Alida Maria (1895-1980);
- Maria Jantina (1898-1979);
- Harmina Johanna (1901-2001, getrouwd met Piet Rijswijk).
Het gezin woonde van 1904 tot 1927 in Berkhout.

De Geert Holle school in 1875.

De Geert Holle school in Berkhout.
Foto anno 1875.

Schoolklas in Berkhout, 1912

Schoolklas in Berkhout, 1912.
Rechts achteraan Geert Holle, hoofd van de school.

Loopbaan in het onderwijs
Geert Holle begon zijn loopbaan als onderwijzer aan een lagere school in Dwingeloo. Daarna werd hij benoemd aan een school in Westzaan, waar hij zijn vrouw leerde kennen. In 1884 werd hij hoofd van de school in Haringhuizen en later in Kolhorn. Vanaf 1904 tot zijn pensioen in 1926 was hij directeur van de lagere school in Berkhout, die sinds 1980 zijn naam draagt.

Schrijver
Geert Holle schreef meerdere kinderboeken. Enkele boeken zijn gebaseerd op zijn jeugdervaringen op zee, andere op historische feiten of verhalen.

Drie voltooide werken van Geert Holle zijn niet uitgegeven. Het jongensboek De jonge Edison, het toneelstuk in drie bedrijven Jacobus van Dusselen en het in Gronings dialect geschreven Testament van Ootje.

Vakbeweging
Geert Holle was ook actief voor het Nederlandsch Onderwijzers Genootschap (N.O.G.) en van 1918 tot 1932 lid van het hoofdbestuur van deze vakbeweging. Hij spande zich vooral in voor gelijktrekking van het salaris voor onderwijzers in de stad en op het platteland. Er was in die tijd namelijk sprake van een verschil van acht procent of meer! Mede dankzij zijn invloed en pleidooien vond gelijkstelling in salaris plaats.

Voorzanger
In Berkhout was Geert Holle niet alleen hoofd van de lagere school: hij vervulde ook een rol in het kerkelijke leven, onder meer als voorzanger in de naast zijn woning gelegen Hervormde Kerk. Daarnaast las 'meester' Holle tijdens de kerkdiensten op zondagochtend de Bijbeltekst, vanaf zijn eigen plek binnen het doophek.

9 september
In 1927 verhuisde Geert Holle met zijn vrouw naar Heiloo, waar hij op 9 september 1936 overleed. Zijn vrouw stierf precies zeventien jaar later op 9 september 1953 te Hoorn. Beiden zijn begraven in Alkmaar. Zeer frappant is dat hun middelste dochter eveneens op 9 september is overleden, in het jaar 1979.