Home  | G.H. Lückens  | Modelleerwerk  | Tekeningen  | Werk divers  | Sitemap  | 

Invoering HBS in Nederland
De Hogere Burgerschool werd in Nederland ingevoerd bij de Wet op het middelbaar onderwijs uit 1863 van Johan Rudolph Thorbecke. In 1864 stichtte het rijk de eerste Rijks Hogere Burgerscholen. Het doel was het bieden van een algemene opleiding voor velerlei beroepen en daarmee jonge mannen voor te bereiden op 'hogere' posities in de maatschappij; pas na 1906 werden ook meisjes algemeen toegelaten op de HBS.

Rijks-HBS

Het schoolgebouw van de Rijks-HBS, aan de Johan
Messchaertstraat 5 te Hoorn. Het gebouw is ontworpen door rijksbouwkundige Vrijman. Foto anno 1912.
 

Rijks-HBS

Gymzaal van de Rijks-HBS.

Gemeentelijke-HBS in Hoorn
In 1868 stichtte de gemeente Hoorn een Gemeentelijke-HBS, die werd ondergebracht in het VOC-gebouw aan de Muntstraat. Al in 1880 nam de Hoornse gemeenteraad, in afwijking van het advies van de inspectie, het besluit om ook meisjes toe te laten!
De jaarlijkse rijkssubsidie bleek bij lange na niet toereikend voor onderhoud en vernieuwing van het gebouw, waardoor de school in financiële problemen dreigde te komen. De school is daarom in 1908 overgenomen door het Rijk en in datzelfde jaar is besloten tot nieuwbouw, op een terrein aan de Draafsingel.

Rijks-HBS met bijdrage van de gemeente
De gemeente verschafte het Rijk kosteloos de grond aan de Draafsingel om daar een nieuw gebouw te plaatsen, compleet met gymnastieklokaal en conciërgewoning. De gemeente zorgde ook voor de aanleg van een brug over de singelgracht en een toegangsweg naar de school. De toegangsweg is genoemd naar de Hoornse zanger Johan Messchaert.

Inbreng leraren HBS bij gymnastiekvereniging UDI-WVO
De leraren gymnastiek en lichamelijke opvoeding van deze HBS hebben naast hun werk op school ook jarenlang de gymnastiekvereniging UDI-WVO terzijde gestaan.
- P.N.G. Penders (1868-1885);
- B.N. Habbema (1886-1891);
- A. Staalman (1893-1894);
- H.W.F. Hetterschij (1893-1924);
- S. Hiemstra (1927-1958), bijgenaamd 'De Pa'.