Home  | G.H. L├╝ckens  | Modelleerwerk  | Tekeningen  | Werk divers  | Sitemap  | 

Leerboek herhalingsonderwijs

Leerboek voor o.a. herhalingsonderwijs.

Aan het begin van de 19e eeuw ontstond in Nederland de avondschool voor kinderen. Deze school was voor kinderen die overdag geen onderwijs konden volgen of die nog wat wilden bij leren. Medio 1800 werd deze naam langzaam maar zeker vervangen door herhalingsonderwijs.

Het herhalingsonderwijs was onderwijs in cursusvorm en werd in het begin van de 20e eeuw gegeven, overal waar een lagere school was. In die tijd gingen mede vanwege economische omstandigheden relatief weinig leerlingen naar het voortgezet onderwijs. Er waren echter schoolverlaters die graag verder wilden leren.

Onderwijzers voorzagen in die behoefte door oud-leerlingen tegen betaling van cursusgeld gedurende een viertal avonden in het schoolgebouw les te geven in rekenen, taal, aardrijkskunde en geschiedenis. Toen in de jaren '50 van de vorige eeuw doorstroming naar het voortgezet onderwijs algemeen werd, kwam er een einde aan het herhalingsonderwijs.