Home  | G.H. Lückens  | Modelleerwerk  | Tekeningen  | Werk divers  | Sitemap  | 

Henrich Daniël Dade

Henrich Daniël Dade.

Henrich Daniël Dade is geboren op 9 februari 1878 in Nieuwer-Amstel, als oudste zoon van Hartwig Nicolaas Dade (scheepstimmerman) en Helena Gesina Filarski. Zijn vrienden noemden hem meestal Han.

Henrich Dade kreeg zijn opleiding aan de HBS aan de Weteringschans in Amsterdam. Hij trouwde op 20 april 1903 met Geertruida Willemina Roobaard (geboren 30 november 1871 te Baflo). Het echtpaar kreeg in 1910 een zoon, H.N. (Harrie) Dade.

Na het overlijden van zijn vrouw Geertruida in 1932 hertrouwde Dade met H.A. (Henny) van Lith. Dade overleed in december 1940.

Voetbalclub Union
Han was in zijn HBS-jaren in bezit van "een heuse leren bal" en richtte op 5 oktober 1893 samen met de medescholieren Floris Stempel, J. van der Net, G. van Hilten en Doudart de la Gree een voetbalclub op. Zij noemden de voetbalclub 'Union', maar veranderden de naam al snel in 'Foothball Club Ajax' (inclusief de spelfout). Deze vriendenclub was de voorloper van het huidige Ajax.
De spelers voetbalden op de kale vlakte van het huidige Vondelpark; wedstrijden werden gespeeld op een weiland achter een café aan de Amstelveenseweg. In 1894 huurde het team voor zes maanden een terrein onder aan de Willemsbrug in het Willemspark, voor een bedrag van fl. 15,00. De clubkleuren werden rood/wit. De precieze veldafmetingen waren nog niet bekend en lagen elke wedstrijd weer anders. Het gebeurde wel eens dat hoekschoppen vanaf de stoep werden genomen.

Strenge regels
Bij de club stond 'fair play' hoog in het vaandel. In een bewaard gebleven reglement uit april 1893 van "der Footh-Ball Club Ajax te Nieuwer Amstel" werd de spelers opgedragen "eene aangename en gezonde uitspanning te verschaffen". 
Discipline op het voetbalveld was aan het eind van de vorige eeuw ver te zoeken. Om een ongeorganiseerde bende te voorkomen werd een uitgebreid systeem van strafbepalingen gehanteerd. Voor "wegblijven zonder kennis te geven aan den captain", het gebruik van "ongepaste woorden of handelingen" en "onattentie bij het spel" werden geldboetes opgelegd, die binnen twee weken moesten worden betaald!

Football Club Ajax
In 1896, aan het eind van hun HBS-tijd, vertrok een aantal clubleden uit Amsterdam. De overige leden begaven zich op vrijersvoeten en het voetbalenthousiasme was tanende.  In maart 1900 besloten de drie overblijvers van 'Foothball Club Ajax' - Han Dade, Floris Stempel en Carel Reeser - een brief te laten rondgaan. Deze brief was gericht aan alle mogelijk geïnteresseerden en riep op om na te denken over de oprichting van "een geheel nieuwe voetbal vereeniging". En met succes, want op 18 maart 1900 werd in café Oost-Indië in de Kalverstraat tot oprichting over gegaan van 'Football Club Ajax' (nu goed gespeld).

Han Dade was van 1900 tot 1903 en van 1914 tot 1923 vice-voorzitter en bekleedde binnen het bestuur van 1903 tot 1906 de functie van penningmeester. In 1902 werd Ajax toegelaten tot de landelijke Nederlandse Voetbal Bond (NVB) en promoveerde direkt van de derde naar de tweede klasse. In juli 1908 fuseerden de voetbalclubs Holland en Ajax, maar de naam bleef Ajax.

Henrich Dani�l Dade

De broers Han en Johan Dade, beiden in voetbaltenue van Ajax.

Ajax anno 1911

Ajax in 1911, rechts achteraan Han Dade.
Ajax had inmiddels een nieuw tenue, dat op deze foto echter
nog niet door alle spelers wordt gedragen!

Henrich Daniël Dade

Henrich Daniël Dade.

Postzegelverzamelaar
Han Dade was werkzaam als ambtenaar bij de PTT en fanatiek verzamelaar van postzegels. Op 18 februari 1928 nam hij samen met de heren P.H. Frohlich en H.J.J. Verleg het initiatief tot het oprichten van een Enkhuizer vereniging van postzegelverzamelaars. De leden van het oprichtingscomité stuurden aan elke hen bekende postzegelverzamelaar per briefkaart een uitnodiging voor de oprichtingsbijeenkomst. De oprichting vond plaats op 1 maart 1928. De vereniging kreeg de naam 'de Verzamelaar' en was statutair gevestigd te Enkhuizen. Han Dade werd tot voorzitter gekozen. Anno 2005 bestaat de postzegelvereniging nog steeds, onder de naam 'Philatelica Enkhuizen'.

Overlijdenskaart H.D. Dade

Overlijdensbericht van Henrich Daniël Dade.

Harrie Dade met zijn dochter

De zoon van Han Dade, Harrie Dade, trad in de voetsporen van zijn vader en is sinds 1931 Ajacied.

In 2001, op 91-jarige leeftijd, kreeg hij als jubilaris een speciale onderscheiding: een Ajax-horloge.

Op bovenstaande foto helpt de dochter van Harrie Dade haar vader met het omdoen van het horloge.