Home  | G.H. Lückens  | Modelleerwerk  | Tekeningen  | Werk divers  | Sitemap  | 

Dirk de Boer Dz.

Dirk de Boer Dz.

Dirk de Boer Dz. werd geboren in Heerhugowaard op 22 oktober 1863, als oudste zoon van Dirk de Boer en Aagje Gootjes.

Het gezin verhuisde naar de Schermer, waar vader de Boer een boerenbedrijf runde. Toen Dirk 20 jaar was overleed zijn vader en nam Dirk de zorg voor het gezin en de boerderij op zich.

Op 18 april 1890 huwde Dirk de Boer met Aagje de Vries uit Akersloot. Het echtpaar vestigde zich in Stompetoren, waar De Boer tot 1920 zijn eigen bedrijf voerde. Helaas werd Aagje na een aantal jaren bedlegerig; Dirk heeft haar gedurende 18 jaar - tot haar overlijden - zelf verzorgd.

Bond van Zuivelfabrieken

Bericht in Nieuws van de Dag, 10 november 1909.

Huldiging Dirk de Boer

Bericht in de Nieuwe Rotterdamsche Courant, 23 maart 1928.

Vooruitstrevend
In die tijd moesten veel boeren door slechte bedrijfsinkomsten afstand doen van hun bedrijf. Dirk wist zich echter staande te houden door toepassing van nieuwe fokmethoden, betere ontwatering, effectieve veevoeding, gebruik van kunstmest en een zorgvuldige boekhouding.

Dirk de Boer was groot voorstander van modernisering van de zuivelindustrie in de regio. Voorts was hij hoofdingeland (belangrijkste grondbezitter) van het waterschap De Schermer en zette zich in voor invoering van elektrische bemaling van de Schermer.

Nevenfuncties
Dirk de Boer Dz. had een scherpe, vooruitziende blik en was een slagvaardig man. Hij stak zijn mening niet onder stoelen of banken, waarbij hij wel altijd probeerde opbouwend te zijn. Mede hierdoor vroegen diverse instanties hem voor het vervullen van belangrijke functies:

Geëerd
Als erkenning voor zijn inzet werd Dirk benoemd tot ridder in de Orde van Oranje Nassau. Na zijn overlijden (29-03-1937) werd besloten hem te eren met een monument in Stompetoren. Het monument is ontworpen door architect Groen, de plaquette is gemaakt door G.H. Lückens. Het onderhoud van het monument is in handen van het waterschap De Schermer.