Home  | G.H. Lückens  | Modelleerwerk  | Tekeningen  | Werk divers  | Sitemap  | 

G.C. van Balen Blanken

G.C. van Balen Blanken,
rond 1930.

Dr. Gerard Cornelis van Balen Blanken, huisarts te Spanbroek, geboren 8 september 1852 en overleden 3 juli 1939.

Van Balen Blanken was een van de oprichters en eerste voorzitter van het Historisch Genootschap Oud West-Friesland. Hij was tevens oprichter van de kolfvereniging De Vier Eenen uit Spanbroek 17 september 1880) en oprichter van de Nederlandse Kolfbond (1885). Daarnaast was hij verantwoordelijk voor de totstandkoming van de landbouwtentoonstelling.

In het voormalig Raadhuis van Spanbroek hangt een tekstplaquette ter nagedachtenis aan Van Balen Blanken. Een bronzen plaquette gemaakt naar zijn beeltenis bevindt zich in het Westfries Museum. Beide plaquettes zijn gemaakt door de beeldend kunstenaar G.H. Lückens.

Meer informatie over G.C. van Balen Blanken vindt u in een artikel uit het kwartaalblad van de Vereniging Oud Hoorn:
Driekwart eeuw Westfries Genootschap (pdf-file, 164 kB) - 21e jaargang, nr. 3, 15 september 1999.