Home  | G.H. Lückens  | Modelleerwerk  | Tekeningen  | Werk divers  | Sitemap  | 

Baars is een roofvis die leeft in zoet en brak water en in de 19e eeuw erg talrijk was, ook in en rondom stedelijk gebied. Van 1880 tot de Tweede Wereldoorlog waren er veel viscolleges (visclubs), die uitsluitend op baars visten.

Viscolleges
Een viscollege had gemiddeld tien tot twintig leden en elk college had een eigen embleem. Dat embleem moest bij wedstrijden op het revers van de jas gedragen worden. De wedstrijden werden tijdens het visseizoen wekelijks of tweewekelijks gehouden, doorgaans op zondag. Elke gevangen baars, hoe klein ook, betekende een punt.

Klokgevel

Het baarstonnetje dat met een leren riem over de schouder werd gedragen.

Uitrusting
Baarsvissers in Noord-Holland gebruikten een korte bamboehengel, omdat er vooral vlak onder de kant werd gevist. Bij wedstrijden was alleen mestpier als aas toegestaan. Deze mestpieren werden bewaard in een houten wormenbak, die aan de broekriem werd bevestigd. Buiten de wedstrijden kon ander aas gebruikt worden, zoals kleine krabbetjes en kreeftjes die vooraf met een schepnet werden gevangen.
Een serieuze baarsvisser had tevens een baarstonnetje: een tonnetje half gevuld met water om de gevangen baarsjes in te bewaren tot ze konden worden geteld of gemeten.

Hoornse Hengelclub 'de Baars'
Ook Hoorn had in die tijd een eigen visclub: De Hoornse Hengelclub 'de Baars'. Zij hielden veelal onderlinge wedstrijden aan de Binnenwijzend en de Wijzend.

Persbericht in de Nieuwe Hoornsche Courant, d.d. 10 juni 1903
De Hoornsche hengelclub „de Baars" heeft Zondag het vischseizoen geopend met een onderlingen wedstrijd in het bekende vischwater aan de Binnenwijzend. Met 14 man trok men uit, en Zondagochtend om half vier worden de hengels uitgeworpen. De wedstrijd duurde vier uur: 572 baarzen werden opgehaald. Lang niet genoeg naar den zin van de visschers, die anders veel meer visschen aan den haak weten te pikken. Maar — misschien denkt de baars ook: er is nog alle tijd, om in het aas te bijten!

De heeren G. Goutier en Houter haalden ieder 61 baarzen op; er werd dus geloot, aan wien van deze twee de prijs ten deel zou vallen. De Heer Goutier was de geluksvogel; een keurige album met standaard ontving hij als prijs, waarmee moeder de vrouw niet weinig was ingenomen!

Baarsvissen anno 2011
In de kop van Noord-Holland wordt in deze eeuw nog steeds in competitieverband op baars gevist. De verenigingscultuur is anders dan vroeger, maar de wijze van vissen is nagenoeg hetzelfde gebleven.

Hoorn - De Ramen, 1905

Viscollege van baarsvissers.
Amsterdam, begin 1900.