Home  | G.H. Lückens  | Modelleerwerk  | Tekeningen  | Werk divers  | Sitemap  | 

Het Arminiaanse Glop in Hoorn is een doodlopende steeg van de Ramen - tussen de huisnummers 16 en 18 - richting de achterkant van de Gouw. Het is een restant van de originele steeg, die doorliep tot aan de (Gedempte) Turfhaven. De steeg is begin 1600 vernoemd naar de volgelingen van theoloog Jacobus Arminius en was vroeger de toegang tot de Arminiaanse schuilkerk.

Rond 1900 stonden achter de tuinen van Ramen 16 en Ramen 18, aan weerszijden van de steeg, verscheidene pakhuizen. De familie Lückens woonde in het pand Ramen 16 en beschikte over enkele van deze pakhuizen, onder meer ten behoeve van het stukadoorsbedrijf. Op de zolder van het pakhuis achter Ramen 18 had de kunstenaar G.H. Lückens zijn eerste atelier.

In de tweede helft van de 20e eeuw raakte de steeg erg in verval. Ramen 16 en de aangrenzende pakhuizen zijn later grotendeels verbouwd.

Arminiaanse Glop

Het Arminiaanse Glop rond 1980.
Links het pannendak van het
pakhuis achter Ramen 18, waar
Lückens zijn eerste atelier had.

Arminiaanse Glop, Hoorn

Het Arminiaanse Glop vanuit
de Ramen (foto anno 2001).

Ramen 7, Hoorn

Gezicht vanuit het Arminiaanse
Glop op Ramen 7 (foto anno 2002).

Achterkant Ramen 18, Hoorn

Achterkant Ramen 18, Ramen 20 en Ramen 22 vanuit het Arminiaanse Glop (foto anno 2002).