Home  | G.H. Lückens  | Modelleerwerk  | Tekeningen  | Werk divers  | Sitemap  | 

1e Burgerschool voor meisjes

De 1e Burgerschool voor meisjes,
Kerkplein 37 in Hoorn.

Vakschool voor meisjes, Hoorn

De Vakschool voor meisjes,
Kerkplein 37 in Hoorn.

1e Burgerschool voor meisjes
In 1881 werd aan het Kerkplein naast het Sint Jans Gasthuis de 1e Burgerschool voor meisjes gebouwd, naar een ontwerp van gemeentearchitect Hennink. Het gebouwtje bestond uit vier leslokalen, een spreekkamer, een berging en privaten, alles op de begane grond.

Van uitbreiding naar samenvoeging HBS
Nadat in 1901 de leerplichtwet was ingevoerd steeg het aantal leerlingen zodanig, dat uitbreiding van de school nodig was. Daarom werd in 1902 achter de school een lokaal aangebouwd, volgens het ontwerp van architect Van Reijendam.
De school werd in 1915 samengevoegd met de 1e Burgerschool voor jongens (Ramen / Nieuwe Noord) en gevestigd in een nieuw pand aan de Draafsingel. Het gebouw aan het Kerkplein kwam leeg.

Vakschool voor meisjes
In 1917 wilde de gemeente Hoorn de Naai- en Breischool aan het Nieuwe Noord omzetten in een meer allround vakschool voor meisjes, de voorloper van de Huishoud- en Industrieschool. De keuze voor een nieuw onderkomen viel op het leegstaande schoolgebouwtje aan het Kerkplein.

Verbouwing
De gemeente kocht de school met erf voor een bedrag van 7500 gulden en liet het pand ingrijpend verbouwen onder leiding van gemeentearchitect Jb. Faber. Aan de voorgevel kwam een aanbouw met één verdieping. De benedenwoning was bestemd voor de conciërge, de bovenwoning voor de directrice van de school. Op de begane grond werd de achterzijde van het gebouw verlengd met een keuken en op de eerste verdieping kwam een lokaal voor kostuumnaaien.

Huishoudonderwijs
De doelstelling van het huishoudonderwijs in die tijd was het opleiden van de meisjes tot een vak waarmee zij in hun eigen onderhoud konden voorzien, dan wel het voorbereiden op de taak van huisvrouw en moeder. Tot de vaste onderdelen van elke huishoudschool behoorden de vakken koken, wasbehandeling, naaien, verstellen met de hand en met de machine, tafeldekken en dienen, overig huishoudelijk werk en budgettering (het doelmatig omgaan met het gezinsloon).

Leerlingen huishoudschool te Hoorn Leerling huishoudschool te Hoorn
Leerling huishoudschool, Hoorn

Leerlingen van de Huishoud- en Industrieschool voor meisjes in Hoorn, circa 1939.

Onderwijs en praktijk
De meisjes van de voormalige Huishoudschool in Hoorn leerden ook zilverpoetsen en meubels in de boenwas zetten. Voor deze lesonderdelen haalde de conciërge regelmatig zilverwerk en kleinmeubelen op bij de burgerij van Hoorn! Deze spullen werden naderhand gepoetst dan wel geboend weer bij de desbetreffende eigenaar teruggebracht.

Afgebroken
Na 1950 is de huishoudschool voor meisjes verhuisd naar een nieuw pand aan de Wilhelminalaan in Hoorn. Het schoolgebouw aan Kerkplein 37 is in 1980 afgebroken om plaats te maken voor nieuwbouwwoningen.