Home  | G.H. Lückens  | Modelleerwerk  | Tekeningen  | Werk divers  | Sitemap  | 

G.H. Lückens maakte dit reliëf ter gelegenheid van het huwelijk van zijn dochter Lien Lückens en Ko van Tekelenburg.

De bronzen plaquette werd op het huwelijk (14 november 1929) aangeboden, daags voor hun vertrek naar Nederlands-Indië. Het kunstwerk is zoekgeraakt tijdens de Japanse bezetting 1942-1945. Het enige dat nog over is, is een foto van het gipsen reliëf.

Opmerking: Lückens maakte ook een reliëf van de beide zoons van Ko en Lien van Tekelenburg.

Echtpaar Van Tekelenbu</a>rg.

Gipsen reliëf.