Home  | G.H. Lückens  | Modelleerwerk  | Tekeningen  | Werk divers  | Sitemap  | 

Veelal werden plaquettes besteld na het overlijden van bekende personen. In dat geval beschikte G.H. Lückens slechts over een foto van de overledene als model voor het ontwerp. Zo ook voor deze plaquette van Dr. J.M. van Dam (1880-1937), chirurg te Alkmaar.

Plaquette J.M. van Dam

Bronzen plaquette.

Van Dam-Monument

Het Van Dam-monument aan de Prinses Julianalaan in Alkmaar.

De plaquette is gemaakt voor het Van Dam-monument aan de Prinses Julianalaan in Alkmaar. Het monument is een zandstenen triptiek met een bronzen plaquette van de chirurg. Het monument werd ontworpen door de Heilooer architect Laurens Groen en werd op 12 november 1938 onthuld door burgemeester F. van Kinschot.

Tijdens een hevige storm op 21 november 1972 raakte het monument zwaar beschadigd door een omgewaaide boom. In 1975 werd het opnieuw geplaatst, een tiental meters westelijk van de plek waar het zich eerder bevond.